Dywizje i mnożniki

W tym miejscu znajdziesz więcej informacji na temat dywizji oraz mnożników gotówki menedżera dostępnych w grze Club Manager. W różnych dywizjach dostępne są różne mnożniki wpływające na nagrody w postaci gotówki menedżera przyznawanej po meczach oraz regularne mnożniki, które obowiązują we wszystkich typach meczów.


Dostępne dywizje i wymagane punkty


Jak widać w poniższej tabeli, tryb dywizji w grze Club Manager składa się z 12 dywizji. Rozpoczynasz w dywizji 12 i możesz dojść do najwyższej z nich, dywizji 1. W poniższej tabeli znajdziesz ilość punktów wymaganych do pozostania w dywizji lub awansu do dywizji wyżej.

Dywizja Wymagana ilość punktów do pozostania w dywizji Wymagana ilość punktów do awansu
Dywizja 12 - 1
Dywizja 11 3 6
Dywizja 10 5 8
Dywizja 9 7 10
Dywizja 8 9 12
Dywizja 7 11 14
Dywizja 6 13 16
Dywizja 5 15 18
Dywizja 4 17 20
Dywizja 3 19 22
Dywizja 2 21 24
Dywizja 1 23 -


Mnożniki gotówki menedżera w dywizjach


Poniżej znajdziesz tabelę z bonusowymi mnożnikami gotówki menedżera dla różnych dywizji, którą otrzymasz po rozegranych meczach.

Dywizja Mnożnik gotówki menedżera
Dywizja 12 * 1.04
Dywizja 11 * 1.08
Dywizja 10 * 1.12
Dywizja 9 * 1.16
Dywizja 8 * 1.20
Dywizja 7 * 1.24
Dywizja 6 * 1.28
Dywizja 5 * 1.32
Dywizja 4 * 1.36
Dywizja 3 * 1.40
Dywizja 2 * 1.45
Dywizja 1 * 1.50

Mnożnik gotówki menedżera jest mnożony przez ilość gotówki menedżera otrzymywanej po meczu, w zależności od jego rezultatu. Jeszcze wyższy wynik można uzyskać po zastosowaniu innych mnożników. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym rozdziale.


Inne mnożniki gotówki menedżera


Poza mnożnikami dla gotówki menedżera w dywizjach, dostępne są także inne mnożniki gotówki menedżera, które znajdziesz poniżej.

Nazwa mnożnika Warunki Zakres mnożnika
Mecz u siebie Mnożnik zależy od poziomu stadionu * 1.01 - 1.50
Pierwsza wygrana dnia Dotyczy wszystkich typów meczów * 1.50
Premia 5 zwycięstw z rzędu Ma zastosowanie do meczów wszystkich typów * 1.50
Bonus za wydarzenie Mnożnik zależy od ustawień wydarzenia * 1.05 - 1.50